fbpx

 

Seiklusmaa karika võistlusreeglid

• Võistluse eesmärk on jalgsi või rattaga maastikul liikudes maksimaalne arv kontrollpunkte (KP). Kontrollpunktide läbimine peab jääma kontrollaja sisse.
• Jalgisrogaini start 11.00–12.00.
• Rattarogaini ühisstart kell 12.00
• Võistlusmaterjale (rinnanumbrid, võistkonna peale üks SI-pulk) saab võistluskeskusest alates kella 10.30 välja võtta.
• Jalgsiklassides saab kaardid kätte alates kella 11.00, start rajale on vaba (ajaaken kl 11.00–12.00).
• Rattarogaini klassis saab kaardid kätte 30 minutit enne starti, et rada planeerida.
• KP-de väärtus erineb vastavalt nende keerukusele ja/või kaugusele ning vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale.
• Lisaülesanded annavad täiendavaid punkte.
• Iga võistkond saab KP-sid ja nende läbimise järjekorda vabalt valida (valikorienteerumine).
• Osa KP-sid on kohustuslikud.
• KP läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi.
• Korraldajad annavad võistkonna peale ühe SI-pulga, kuid kasutada tohib ka enda SI-pulka (soovitatavalt 50 ja rohkem mälukohta).
• Kogu võistluse vältel (stardist finišini) peavad võistkonna rinnanumbrid nähtaval kohal olema.
• Korraldajad annavad raja läbimiseks kaardi, mis on ühtlasi ka ainuke abivahend.
• Võistluse ajal ei tohi kasutada kõrvalist abi. Keelust üleastumisel võistkonna tulemus tühistatakse.
• Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist – 1 punkt; iga järgneva täisminuti ületamine – 1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid ei lähe arvesse. Tulemust ei arvestata, kui kontrollaega ületatakse rohkem kui 30 minutit.
• Paremusjärjestuse määrab kogutud punktisumma, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral tõuseb kõrgemale kohale varem lõpetanud võistkond.
• Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme järgi.
• Kui üks või mitu võistkonna liiget soovivad võistluse katkestada, siis peab kogu võistkond võistluskeskusesse tagasi pöörduma. Teisisõnu, võistkond peab võistlust alustama ja võistluse lõpetama samas arvulises koosseisus.